Novias byggnadsingenjör och alumn Johanna Björkqvist premierades för sitt examensarbete

23.11.2023
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik Ingenjör (YH) Pressmeddelande
alumn johanna bjorkqvist 2003 pris stal

Alumn Johanna Björkqvist från Yrkeshögskolan Novia premieras för sitt examensarbete vid Teräsrakennepäivä onsdag 22.11 i Helsingfors. Björkqvists examensarbete handlar om att effektivera beräkningsprocessen vid detaljprojektering av stålkonstruktioner. Byggnadsingenjör Björkqvist är utexaminerad 14.6.2023 från byggnads- och samhällsteknik vid Campus Vasa.

Arbetet har gjorts på uppdrag av Nordec Oy, med handledare Rickard Nybacka från Nordec Oy och Anders Borg från Novia.

Examensarbetet behandlar hur man skapar modeller i IDEA StatiCa som beräkningsunderlag för stålförband. Bland annat redogörs risker och möjligheter vid utformningen av ett stålförband i programmet. Johanna Björkqvist har modellerat fem, för företaget centrala, anpassningsbara modeller i IDEA StatiCa. För att verifiera IDEA StatiCas resultat har Björkqvist beräknat tre av dessa anslutningar med hjälp av MathCad och jämfört hur resultaten skiljer sig mellan varandra. Examensarbetet innehåller också en kortfattad handbok om hur man modellerar ett förband i IDEA StatiCa programvaran.

”Examensarbetet är mycket grundligt gjort och väl dokumenterat. Arbetet är väl utfört och gäller ett viktigt och relativt nytt verktyg i stålkonstruktionsdesignerns verktygslåda. Detta arbete har gjorts av en studerande som är inriktad på att dimensionera stålkonstruktioner,” konstaterar lektor Anders Borg.


Johanna Björkqvist och Anders Borg. Bild  ©SannaLiimatainen 

 

Bild  ©SannaLiimatainen 

Teräsrakenneyhdistys ry premierar årligen de allra bästa examensarbetena inom ämnesområdet stålkonstruktion (byggbranchen) vid yrkeshögskolor och universitet i Finland. Detta sker i samband med Teräsrakennepäivä, som i år hölls 22.11.

”Processen med examensarbetet var krävande men lärorik. Jag vill rikta ett tack till Nordec som möjliggjorde detta examensarbete och för de nya kunskaperna jag lärde mig av arbetet. Det var en trevlig överraskning att bli premierad och få belöning för hårt arbete”, säger Johanna Björkqvist.

”Vi är mycket glada över framgången och speciellt nöjda med att våra studerande från Novia kan ge nyttiga bidrag till regionens företag”, konstaterar utbildningsledare Leif Östman.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Leif Östman, mobil 044 780 5572
Johanna Björkqvist, tfn 044 278 8715, johanna.bjorkqvist@nordec.com

Avsändare
 
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Tilläggsuppgifter om tävlingen
https://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/uutiset-tapahtumat/terasrakennepaiva/ 

Foto på Johanna: Anders Borg, Novia