Novias scenkonstpedagoger agerar i spelproduktion i Västerbotten

6.11.2023
Kultur som förändringskraft Scenkonstpedagog (YH) Nordiskt samarbete Nyhet Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)
Scenkonstpedagoger i Vasterbotten 2 3.11.2023

Förra veckan, 2-3.11, medverkade Novias studerande till scenkonstpedagog (YH) tillsammans med lektor Ida-Maria Rak i en gränsöverskridande filmproduktion hos Visual Magics VFX-utbildnings campus i Skellefteå.   

Novias studerande och studenter från Visual Magics VFX-utbildning skapa en filmtrailer för en kommande spelproduktion. Produktionen sker i motion capture-studion på campus i Skellefteå där studerandes rörelser och agerande spelas in för att användas i en helt digital spelvärld. 
 
När scenerna är färdiga för ljudläggning kommer samarbetet mellan länderna att fortsätta då hela ljuddesignen skapas av musikstuderande, musiker (YH) på Novia.  
 
Projektet förverkligas i samarbete med Arctic Game samt Interreg Aurora-projektet Borderless Game Academy där Novia samarbetar med svenska Visual Magic Education.  
 
”Detta är en fantastisk start på detta projekt där vi får chansen att tidigt sätta i gång det gränsöverskridande utbildningssamarbetet mellan Österbotten och Västerbotten. Vi hoppas med detta kunna skapa en gemenskap mellan studenterna och utbildningarna som mynnar ut i nya framtida utbildningar mellan länderna”, säger Tobias Björkskog, projektledare vid Novia.  
 
“Så kallad mocap-acting kräver väldigt intensiv fantasiförmåga eftersom det sällan finns motspelare eller realistisk scenografi i studion. Utöver detta är en utvecklad kroppsmedvetenhet och tillgång till fysiskt uttryck helt väsentligt eftersom kamerorna fångar upp precis allt. Detta är färdigheter som scenkonstpedagoger tränar på dagligen så detta projekt var som klippt och skuret för oss”, säger Ida-Maria Rak, lektor i scenkonst vid Novia.  
 
Scenkonstpedagogerna var nöjda med Skellefteåresan: “Jag är väldigt tacksam för möjligheten att få delta. Projektet var unikt och väldigt lärorikt”, säger Nea Nyman.  

 
För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Tobias Björkskog (mobil +358447805883), eller lektor Ida-Maria Rak (mobil +358504365624) 

På bilden: Johan Linder, Ida-Maria Rak, Anna Doepel, Ella Envik, Tobias Björkskog, Rymil Back, Erik Okfors, Nea Nyman, Linus Jyrenfors, Reetta Nurkka, Anton Fjällman, Oskar Johansson, Russell Harper och Peter Nilsson. Foto: David Wiksten

Övriga foton; pressbild/Novia

Bilder från inspelningen

Scenkonstpedagoger i Vasterbotten 2 3.11.2023 2
Scenkonstpedagoger i Vasterbotten 2 3.11.2023 1
Scenkonstpedagoger i Vasterbotten 2 3.11.2023 3
Studerande Anna Doepel och Reetta Nurkka_ Scenkonstpedagoger i Västerbotten 2023

Video från inspelningen

Interreg Aurora