Faktureringsuppgifter

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi är upprätthållare av Yrkeshögskolan Novia
FO-nummer: 2059910-2
Momsregistreringsnummer: FI20599102

Vi önskar att ni i första hand skickar oss nätfakturor på följande adress:

Nätfaktura


EDI-adress: 003720599102
Operatör: Basware Oyj
Operatörens förmedlarkod: BAWCFI 22

Fakturor kan även skickas per e-post i pdf-form till denna adress: novia@bscs.basware.com

Om ni inte har möjlighet att skicka en nätfaktura ber vi er skicka en pappersfaktura på följande adress:

Pappersfaktura


Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi eller Yrkeshögskolan Novia
PB 853
00026 BASWARE

Samtliga fakturor bör innehålla en referens:

  • Beställare och institution/kostnadsställe
  • Eventuellt projektnummer

Observera att leveransadressen är annan än faktureringsadressen!

Tilläggsuppgifter ges per e‐post av ekonomi@novia.fi