Resursstarka barn – Stöd till utsatta barn inom småbarnspedagogiken - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 7.1.2020 - 5.9.2023

Innehåll: Projektet syftar till att öka beredskapen att stöda socialt utsatta barn inom
småbarnspedagogiken. Inom projektet utarbetas en modell för samarbete mellan
daghem och barnets familj samt en modell för hur man kan stöda det utsatta
barnet i barngruppen. Inom projektet utarbetas också material som används inom
modellerna. Projektet genomförs enligt kunskapsbaserade metoder, vilket innebär
effektmätning och kontinuerlig utvärdering.
Projektet genomförs i Åbo med omnejd under tiden 1.1 2020 till den 31.12 2022 i
samarbete med daghem i Åbo och Pargas, Åbo universitet och Novias projekthelhet
En bro till framtiden - förebyggande barnskydd och utvecklat barn och
ungdomsarbete.
Hemsida: https://resursstarkabarnprojekt.com/

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Projektledare: Lena Storbacka-Järvinen

Samarbetspartners: Åbo Universitet, Pargas stad, Sateenkaarikoto ry, Lyckobo daghem


Hemsida