Funktionella examensarbeten - Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2022 - 31.12.2024

Innehåll: På Institutionen för hälsa och välfärd på Yrkeshögskolan Novia vill vi utveckla
kunskapen om och förmågan till att genomföra utvecklingsarbeten i samarbete med
arbetslivet. Genom detta projekt planeras, testas, utvecklas och utvärderas
möjligheterna till att genomföra småskaliga
utvecklingsarbeten eller så kallade funktionella examensarbeten mer
systematiskt inomy rkeshögskolan. Dessa arbeten gynnar studerandes inträde i
arbetslivet, men framförallt arbetslivets utveckling. Avsikten med projektet är
att stärka kopplingen mellan studerandes utvecklingsarbeten och de
behov som finns i samhället inom social- och hälsovårdsbranschen.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Projektledare: Pia Liljeroth