CampusOnlineLOGOirti

CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. 

Inom kort kommer RIPA att gradvis ersätta CampusOnline-portalen och möjliggöra smidigare korsstudier och dataöverföring mellan högskolorna.

Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet.

 

Kursutbudet är tillgängligt året runt. Det finns tre terminer:

  • vårtermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i november
  • sommartermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i mars
  • hösttermin, kursutbudet publiceras och anmälningen startar i augusti-september

Studieperioderna är avgiftsfria för examensstuderande, utbytesstuderande och studerande på Öppna YH-leden. De andra studerande som kommer från öppna yrkeshögskolan betalar öppna yrkeshögskolans studieavgift till högskolan, som erbjuder kursen.

I portalen finns basinformation om studieperioderna. Länken i studieperiodens beskrivning tar dig till ifrågavarande YH:s webbplats där du hittar närmare uppgifter om studierna och kan anmäla dig till studieperioden.

Information angående överföring av studieperiodens prestationsanteckningar mellan yrkeshögskolor hittar du i portalen.