Sök till YH-studier

sidan uppdateras

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska pågår 17-31.3.2021 i studieinfo.fi
Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska pågår 7-20.1.2021 i studyinfo.fi. Om du vill söka till en engelskspråkig utbildning kan du läsa mera här.

Till Novia steg för steg

1) Ansök via studieinfo.fi 

 Fyll i den e-ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden 17-31.3.2021  kl. 15.

2) Anmälan till YH-urvalsprovet

Anmäl dig till det nationella YH-urvalsprovet i samband med din elektroniska ansökan i studieinfo.fi. Du kan själv välja plats och tidpunkt bland de alternativ som erbjuds. Observera att anmälan är bindande och att antalet platser är begränsade. Du kan inte ändra tidpunkten eller platsen efter att ansökningstiden har utgått xx kl. 15.00.

3) Ladda upp eventuella bilagor

Ladda upp eventuella bilagor, som nämns i ansökningblanketten, i din elektroniska ansökan senast xx kl. 15.00.

4) Förbered dig för urvalsprov

OBS! Ändringar är på kommande gällande samtliga urvalsprovsarrangemang, mera information publiceras xx

Om du har ansökt till kulturutbildningar eller sjökapten, flerform som inte använder det nationella YH-urvalsprovet får du en separat kallelse till urvalsprov tidigast xx. Observera att om du har ansökt till sjökapten, dagstudier måste du delta både i ett separat lämplighetstest xx och det nationella YH-urvalsprovet. Du får ingen separat kallelse till lämplighetstest till sjökapten, dagstudier. 

5) Vänta på resultat från betygsantagning

Om du har ett betyg som ger poäng i antagning på basen av betyg studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen skall vara avlagd efter xx) kan du bli antagen till de utbildningar som tillämpar detta antagningssätt. Bli du antagen på detta sätt får du resultat senast xx per e-post. Om dina poäng inte räcker till för att bli antagen till ditt högsta önskemål bör du även delta i det nationella YH-urvalsprovet. 

6) Delta i urvalsprov 

OBS! Ändringar är på kommande gällande urvalsprovsarrangemang, mera information publiceras  xx4

Har du inte blivit antagen på basen av betyg bör du delta i det nationella YH-urvalsprovet vid den tidpunkt /plats du själv valt i din ansökningsblankett under ansökningstiden.  Om du sökt till en utbildning som inte använder YH-urvalsprovet bör du delta i de/n utbildningarna(s) urvalsprov. Se punkt 4. Mer information om urvalsprov gällande studier på Bachelor-nivå och Master-nivå.  Ifall det sker förändringar gällande förverkligandet av urvalsproven, informerar vi om dessa senare.

7) Resultat

Alla resultat publiceras senast xx. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox  (och skräpposten).  E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast xx. Om du vill söka om ändring i antagningsresultaten, läs mer om hur du går tillväga här.

8) Antagen studerande? 

Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Studierna inleds i slutet av augusti, exakta datum publiceras senare. Mera information för nya studerande hittar du här

Hittade du oss efter ansökningstiden? 

Vår öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta YH-utbildningarna via öppna YH-leden, läs mera här

 

Hur ansöker du om en studieplats?

I bilden nedan åskådliggör vi hur du hittar information som hjälper dig att göra ditt val. Bilden hittar du här som pdf.