Sök till YH-studier

Steg för steg

Ladda upp eventuella bilagor

Ladda upp eventuella bilagor, som nämns i ansökningblanketten, i din elektroniska ansökan senast 8.4.2020 kl. 15.00.

Förbered dig för urvalsprov

Mera information om det nationella YH-urvalsprovet och hur du förbereder dig hittar du här

Om du har ansökt till kulturutbildningar eller sjökapten, flerform som inte använder det nationella YH-urvalsprovet får du en separat kallelse till urvalsprov tidigast den 9.5. Observera att om du har ansökt till sjökapten, dagstudier måste du delta både i ett separat lämplighetstest den 7.5.2020 och det nationella YH-urvalsprovet. Du får ingen separat kallelse till lämplighetstest till sjökapten, dagstudier. 

Vänta på resultat från betygsantagningen

Om du har ett betyg som ger poäng i antagning på basen av betyg studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen skall vara avlagd efter 1.8.2015) kan du bli antagen till de utbildningar som tillämpar detta antagningssätt. Bli du antagen på detta sätt får du resultat senast 27.5.2020 per e-post. Om dina poäng inte räcker till för att bli antagen till ditt högsta önskemål bör du även delta i det nationella YH-urvalsprovet. 

Delta i urvalsprov 

Har du inte blivit antagen på basen av betyg bör du delta i det nationella YH-urvalsprovet vid den tidpunkt /plats du själv valt i din ansökningsblankett under ansökningstiden. Om du sökt till en utbildning som inte använder YH-urvalsprovet bör du delta i de/n utbildningarna(s) urvalsprov. Se punkt 4. Mer information om urvalsprov gällande studier på Bachelor-nivå och Master-nivå.  Ifall det sker förändringar gällande förverkligandet av urvalsproven, informerar vi om dessa senare.

Resultat

Alla resultat publiceras senast 8.7.2020. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox  (och skräpposten).  E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast 31.7.2020.

Antagen studerande? 

Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Studierna inleds i slutet av augusti, exakta datum publiceras senare. Mera information för nya studerande hittar du här

Hittade du oss efter ansökningstiden? 

Vår öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta YH-utbildningarna via öppna YH-leden, läs mera här

 

Hur ansöker du om en studieplats?

I bilden nedan åskådliggör vi hur du hittar information som hjälper dig att göra ditt val. Bilden hittar du här som pdf.

Hur ansoker du om en studieplats 2