Sök till högre YH-studier

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska pågår 17-31.3.2021 i studieinfo.fi. Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska pågår 7-20.1.2021 i studyinfo.fi

 

Steg för steg

 

1) Ansök på studieinfo.fi 

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden 17-31.3.2021 kl. 15.00.

2) Förbered bilagor

Förbered följande bilagor: 

  • Förhandsuppgift 
  • Arbetsintyg
  • Betyg (YH-betyg/Kandidat/Bachelor)

Exakt information finns i studieinfo.fi under respektive utbildning. Välj fliken Ansökan > rubriken Behövliga bilagor.

3) Ladda upp bilagor 

I ansökningsblanketten finns specificerat vilka bilagor du skall ladda upp i den elektroniska ansökningsblanketten senast 7.4.2021 kl. 15.00.

4) Förbered dig för urvalsprov

År 2021 ordnas inte urvalsprov till de högre YH-utbildningarna på svenska.

5) Urvalsprov 

År 2021 ordnas inte urvalsprov till de högre YH-utbildningarna på svenska. Antagning sker på basen av inlämnad förhandsuppgift, betyg och arbetsintyg.

6) Resultat 

Alla resultat publiceras senast 9.7.2021. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox (och skräppost). E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast 2.8.2021.

7) Antagen studerande?  

Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Studierna inleds i slutet av augusti, exakta datum publiceras senare. 

Hittade du oss efter ansökningstiden?

Vår öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta högre YH-utbildningarna också via Öppna YH.