Instruktion

Novias nuvarande instruktion godkändes av styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 23.1.2018
och trädde i kraft 1.2.2018. Läs instruktionen här >

Novias nya instruktion godkändes av styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 24.9.2019
och träder i kraft 1.1.2020. Ta del av den nya instruktionen här >

mittnovia 01