Examensbetyg

Yrkeshögskolan Novia utfärdar examensbetyg i elektronisk form från och med januari 2021. Examensbetyget är ett pdf-dokument som har undertecknats elektroniskt av yrkeshögskolans rektor. Den elektroniska underskriften på Novias examensbetyg följer EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner (eIDAS) 910/2014 och uppfyller kraven för kvalificerad elektronisk underskrift. Den kvalificerade elektroniska underskriften på Novias examensbetyg uppfyller PAdES-standard och kraven för långtidsarkivering, vilket innebär att examensbetygen kan verifieras också efter att signaturcertifikatet som användes vid underskrift har gått ut.

En elektronisk underskrift kan verifieras i olika externa tjänster, exempelvis följande:


Uppgifter om den elektroniska underskriften visas också i själva pdf-dokumentet, genom att klicka på bilden av underskriften på examensbetygets titelsida.

Frågor

Ifall du har frågor kring examensbetyg i elektronisk form, vänligen kontakta studerandeservice studerandeservice@novia.fi