Typsnitt som Novia använder


För rubriker och underrubriker

Poppins

 

 

För brödtext

Open Sans

 

Färger


Yrkeshögskolan Novias primärfärger består av en röd färg kompletterad av svart och grått. Den röda finns i färgplattan bakom logotypen. Logotypen används också som fristående utan platta. Den kan också användas som accentfärg i rubriceringar och texter som behöver ges ett avvikande uttyck. Den röda färgen står för det Finlandssvenska.

Yrkeshögskolan Novias sekundärfärger är ljusgul, orange, grön, blå och rödorange. De här färgerna används för texter eller som färg på andra grafiska element. Den hållbara utvecklingen och ett ekologiskt tänkande representeras av den gröna färgen. Framåtandan och optimismen får sin färg i det gula. Den blåa färgen symboliserar den Finlandssvenska kusten och den orangeröda färgen kopplas till energi. 

Primärfärger 

C0 M100 Y100 K30  |  R153 G0 B0  |  PMS 7621
K100
K50

 

Sekundärfärger

C21 M79 Y100 K0 | R192 G81 B49
C0 M40 Y100 K0  |  R227 G167 B22
C25 M9 Y100 K44  |  R134 G130 B4
C80 M30 Y75 K20 | R50 G117 B81
C80 M0 Y0 K85 | R0 G61 B76