rekrymall 1 2

Modell på en mindre annonsmodell för personalrekrytering med hänvisning till Novias webbsidor för mera information om befattningen.

projektkoordinator mall2

Modell på en annons med en projektlogotyp.
 

prefekt mall2

Modell på en annons för prefekt/person i ledande ställning.