bildwebbt2 re

Logotypens användning

Logotypens användning och placering
Fristående och placerad på en färgplatta.

Användning där bild skapar bakgrund
Logotypen placeras så att den tangerar vänster kant. Logotypen placeras mot en lugn bakgrund.

logowrongright

Förhållandet mellan höjd och bredd i logotypens originalutförande får inte förändras. Välj en form som stämmer överens med användning.

Där logotypen placeras på bild skall bilden väljas
så att den inte stör läsbarheten.

logoskyddszon

Logotypens minimimått i bredd för tryck är för den fristående logotypen 25 mm och på röd bakgrund 40 mm.
En skyddszon enligt mallen nedan bör iakttas.