Raseborg som studieort

Campus Raseborg erbjuder utbildning inom bioekonomi och teknik. Naturbruks-, bygg- och VVS-laboratorium samt studiebostäder finns på campus för studerande. Cirka 350 studerande finns på Campus Raseborg. Ett 1000 hektar stort skogsområde för undervisning, jakt och viltvård samt undervisningsgården Västankvarn med robotladugård och 140 mjölkkor finns till förfogande för undervisningen.

Raseborgs stad ligger ca 76 km väster om Helsingfors (till Karis) och ca 111 km sydost om Åbo (till Ekenäs). Till Raseborg kan du komma med bil, buss, tåg eller båt.  Aktiva föreningar, vacker natur samt de korta avstånden gör att det är lätt att hitta lämpliga aktiviteter, vare sig det handlar om kultur, motion eller friluftsliv.

Raseborg skapades 1.1.2009 då Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun gick samman och bildade Raseborgs stad. 

Raseborg3
Raseborg1

Vackraste campusområdet

Kustregionens utbildningsfastigheter erbjuder studiebostäder på campus. Det finns studiebostäder på campusområdet och de hyrs i första hand ut till studerande vid Novia. Förutom bostäderna finns också gemensamma utrymmen som bl.a. tvättstuga, samlingsutrymme och bastu som studerande har tillgång till.

Campus Raseborg

Campus Raseborg ligger i den vackra Seminarieparken bara en kort promenad från centrum. Cirka 500 studerande trivs på det moderna campusområdet där också naturbruks- och bygglaboratorium och studiebostäderna ligger. I närområdet finns också de 1 000 hektar stora skogsområdena som används för skogsundervisning, jakt och viltvård. Till studiemiljön hör också undervisningsgården Västankvarn gård i Ingå med en modern robotladugård och 140 mjölkkor. Här omsätter vi kunskap i praktik.

 

Kontaktuppgifter

Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs, tfn (019) 224 8000 (växel)