Yrkeshögskolan Novias strategi, hållbar genomslagskraft ­- Sustainable Impact, har fastställts

28.2.2024
Novia Pressmeddelande
strategi2024 webb

De strategiska målen och riktningen för högskolans verksamhet de kommande åren är klar. Novia satsar på hållbara lösningar, nordisk samverkan och global orientering.

Verkligheten är den att marknaden för högskoleutbildning blir allt mera global samtidigt som arbetskraftsbristen tilltar och behovet av internationell rekrytering växer. Novia söker därför nationell och internationell tillväxt för att bidra till samhällelig välfärd samt för att säkerställa resurser för att garantera kvalitet i högskolans verksamhet.

De tre utvecklingsmålen är viktiga var för sig och stöder varandra. Det först är hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan. Målet är att Novia ligger i framkant för att stöda innovativa och hållbara lösningar för den gröna omställningen samt förutsättningarna för välfärd och ett gott liv. Det andra målet gäller nordisk samverkan för välfärd och resiliens. Genom aktivt engagemang i nordiska nätverk, speciellt inom arbetsliv och kultur, är målet att öka Novias och hela Finlands synlighet i övriga Norden. På så vis stärks kunskapen om Finland och den nordiska samhörigheten. Det tredje strategiska målet är global orientering för en hållbar framtid. Novia strävar efter ett omfattande globalt samarbete och långsiktiga strategiska partnerskap. Goda internationella referenser ska ge högskolan möjlighet och trovärdighet att arbeta för ett globalt, öppet och hållbart samhälle.

”Vi strävar efter att Novia ska vara en långsiktigt stark aktör som främjar en hållbar samhällsutveckling, stärker Finland i den nordiska gemenskapen samt binder samman det lokala med det globala. Vi vill och vi kan ta ansvar och göra skillnad”, säger rektor Örjan Andersson.

Stadig grund och gemensamma värderingar stöder dagliga arbetet

Basen för verksamheten och strategin är den samma som tidigare; Novia erbjuder högklassig utbildning enligt arbetslivets och samhällets behov, samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder utbildningen, vilket stärker kompetensen och skapar mervärde för högskolans studerande och samarbetsparter. De gemensamma värderingarna stöder det dagliga arbetet vid högskolan.

”Strategin vilar på våra överenskomna värderingar; inkludera, engagera, leverera. Dessa ger en bra grund för att den starka tillväxt vi har haft de senaste åren ska fortsätta”, säger Andersson.

”Jag gläder mig åt det engagemang och intresse som har visats inom vår personal under strategiprocessen och vill rikta ett varmt tack till alla”, avslutar rektor Örjan Andersson.

Om du är intresserad av att läsa mer om vår nya strategi kan du hitta den här [länk till strategin].

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803