Yrkeshögskolan Novias populariet ökar

28.3.2024
Novia Pressmeddelande
Facebook Novia 2024 tack 1

Högskolornas andra gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna avslutades den 27 mars 2024. Novia erbjöd 975 studieplatser i denna omgång (år 2023 erbjöds 882 studieplatser).

Antalet förstahandssökande, alltså sökande som valde Novia som sitt första ansökningsmål är 1251 (2023 1150).

Totalt 3695 ansökningar kom den här gången till Novias svenskspråkiga utbildningar på bachelornivå (YH) och masternivå (högre YH). I ansökan kunde man söka till 36 olika ansökningsmål vid Novia, varav tre av ansökningsmålen var på masternivå (högre YH) inom social- och hälsovård samt konst och kultur.

”För Yrkeshögskolan Novias del har ansökningarna ökat från tidigare år med 9,3 % . Det är roligt att se att vi gör ett bra år, många utbildningar har gått framåt” säger Jenny Svartsjö, kommunikationschef vid Novia.

Totalt sett så har utbildningsområden inom teknik (ingenjör), social- och hälsovård och företagsekonomi (tradenom) flest sökande vid Yrkeshögskolan Novia.

Sett till antalet förstahandssökande var söktrycket störst till utbildningen e-socionom (YH) med 113 förstahandssökande (193 ansökningar totalt) till 20 platser.

Nyheter i ansökan 2024 var byggmästare (YH) i Vasa.

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var strax över 144 000 Det fanns  51 538 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna inleds på hösten 2024.

Ansökningssiffrorna är preliminära och kan ännu justeras.

 

Tidtabell efter ansökan

Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av sin studieplats senast  11 juli 2024 kl. 15.

Alla Novias bachelorutbildningar, förutom kulturbranschen och e-socionom, tillämpar antagning på basen av betyg och antagning på basen av YH-urvalsprovet. Resultatet av betygsantagningen publiceras senast 27.5.2024. Det nationella YH-urvalsprovet ordnas i år 27.5-30.5 2024. Aktuell information om betygsantagning och YH-urvalsprovet finns på portalen https://www.yrkeshogskolestudier.fi/ 

Utbildningarna inom konst och kultur har egna urvalsprov och skilda kallelser skickas per e-post.

Information om urvalsprov och urvalsmetoder hittar sökande på https://www.novia.fi/utbildning/ansokan/sok-till-yh-studier/urvalsprov-och-urvalsmetoder-2024 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, teamledare för antagningsservice Linda Norrbutts, tfn 046 922 5605
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803