I högskolornas andra gemensamma ansökan, våren 2024, används flera olika urvalsmetoder. Nedan beskrivs urvalsmetoderna i korthet. Observera att alla urvalsmetoder inte tillämpas för varje ansökningsmål. Kontrollera alltid ansökningsinformationen i Studieinfo för att se vad som används för just det ansökningsmålet.

Betygsbaserad antagning

Alla Novias YH-utbildningar, förutom kulturbranschen och e-socionom, tillämpar betygsbaserad antagning. Om du har studentexamen, eller en yrkesinriktad grundexamen som är avlagd efter 1.8.2015, kan du bli antagen i betygsbaserad antagning. Läs mera på yrkeshogskolestudier.fi om denna urvalsmetod.

Obs! Söker du till sjökapten (YH) skall du också delta i sjöfartens lämplighetstest som ordnas 2.5.2024. En skild kallelse sänds per e-post till den som skall delta i testet. Mera info finns på studieinfo.fi.

YH-urvalsprov 27 - 31.5.2024

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som den sökande utför på egen bärbar dator. Obs! Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

YH-urvalsprovet arrangeras under tiden 27-31.5.2024. Du väljer tid och plats för YH-urvalsprovet i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan. Du kan inte byta tid och plats för urvalsprovet efter ansökningstiden. På yrkeshogskolestudier.fi hittar du en tabell över alla urvalsprovstillfällen som erbjuds. 

Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet. 

Antagningsservice dejourerar under urvalsprovsdagarna kl. 8.00-14.00 på telefon (06) 328 5555.

Obs! Söker du till sjökapten (YH) skall du också delta i sjöfartens lämplighetstest som ordnas 2.5.2024. En skild kallelse sänds per e-post till den som skall delta i testet. Mera info finns på studieinfo.fi.

 

Allmänna anvisningar

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare som du behöver när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Identifieraren skickas till dig per SMS och e-post vecka 21 (senast 22.5.2024) till de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

Förbered dig för YH-urvalsprovet genom att läsa anvisningen om Vad du ska ha med till YH-urvalsprovet.

Novia arrangerar YH-urvalsprovet på tre orter. 

    • Raseborg: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
    • Vasa: Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
    • Åbo: Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Observera att urvalsprovstillfällen inte erbjuds på alla Novias campus varje dag, se tabellen över urvalsprovstillfällen

Var på plats på ditt valda campus i tid, eftersom du kan bli tvungen att köa innan du blir insläppt till provrummet. Sökande som anländer efter starttiden eller till fel datum för urvalsprovstillfället släpps inte in till urvalsprovet. Till provutrymmet kan du ta med dig vattenflaska, nödvändiga mediciner och något smått att äta (undvik nötter eller annat som kan orsaka allergiska reaktioner hos andra sökande) samt ytterkläder och väska.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registrering kl 8.00 - 8.45.
Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registrering kl. 13.00 -13.45.

Högskoleprovet i Sverige - Nytt för år 2024!

För att kunna använda resultatet från högskoleprovet i Sverige, vid antagning till Yrkeshögskolan Novia, måste du vara behörig sökande med en examen på andra stadiet; studentexamen eller gymnasiets avgångsbetyg eller en yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande examen. Antagning enligt prövning tillämpas. Examen skall ge behörighet till högskolestudier i det land där examen är avlagd. Se närmare information om behörighet att ansöka.

Resultatet i högskoleprovet skall vara minst 0,80 poäng av maximalt 2,00 poäng i provet för att det skall kunna beaktas (resultat från högskoleprovet är giltigt i 8 år, till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället). Läs mer om högskoleprovet. 

Den sökande laddar själv upp sitt resultat från högskoleprovet i ansökningsblanketten i Studieinfo. Antagningsservice verifierar resultatet med Universitets- och högskolerådet i Sverige.

Sökande rangordnas på basis av resultatet i högskoleprovet. Ifall det finns flera sökande med samma poängantal används lottning.

Ifall du vill maximera din chans att bli antagen till utbildning kan du också delta i YH-urvalsprovet. På det sättet är du med i två urvalsköer.

Ansökningsblanketten ifylls på studieinfo.fi.

 

Kulturbranschens urvalsprov och förhandsuppgifter

OBS! Novias utbildningar nedan ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet.

Observera att de flesta av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 kl.15.00. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift får en separat kallelse till urvalsprov i början av maj per e-post. 
 

Urvalskurs för e-socionom, flerform, Åbo

Sökande till e-socionom, flerform, Åbo skall avlägga den digitala kursen SO21ESAP6, Grunder i socialt arbete, 5 sp, inom ramen för öppna yrkeshögskolan. Kursen är gratis och avläggs under tiden 1.3-15.5 2024.

Avläggandet av kursen förutsätter kursanmälan under tiden 1.2-15.4.2024. Efter kursanmälan får sökande inloggningsuppgifter och tillgång till kursens moodleplattform. Sökande förutsätts avlägga kursen självständigt.

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang samt bilagor ska lämnas in senast 3.4.2024 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du skriver urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast  3.4.2024 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet som du hänvisar till  (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi eller inlärningssvårighet). 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisningen ovan. 

 
 

Frågor?

Kontakta antagningsservice:

E-post antagningsservice@novia.fi

Säker e-post: securemail.novia.fi

Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Obs! 15.7-12.8 måndag och torsdag kl. 12-13.45

Telefon (06) 328 5555

Hittade du oss efter ansökningstiden?

Öppna yrkeshögskolan är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Via Öppna YH erbjuder vi också studier inom de flesta högre YH-utbildningar.