Yrkeshögskolan Novia håller en stabil nivå

30.3.2023
Novia Pressmeddelande
ansokan2023 tack

Högskolornas andra gemensamma ansökan till de finsk- och svenskspråkiga utbildningarna avslutades den 30 mars 2023. Novia erbjöd 882 studieplatser i denna omgång.

Totalt 3386 (2022 3246) ansökningar (varav 2033 unika sökande) kom den här gången till Novias svenskspråkiga Bachelorutbildningar och till en Masterutbildning (högre YH) inom social och hälsovård. Antalet förstahandssökande, alltså sökande som valde Novia som sitt första ansökningsmål är 1154 personer (2022 1107).

För Yrkeshögskolan Novias del har antalet ansökningar ökat med ca 4 % och håller därmed samma nivå som tidigare år. Totalt sett så har utbildningsområden inom teknik (ingenjör), social- och hälsovård och företagsekonomi (tradenom) flest sökande vid Yrkeshögskolan Novia.  

Sett till antalet förstahandssökande var söktrycket störst till utbildningen e-socionom, flerform med 98 sökande till 20 platser. Nyheter för ansökan i år var Ingenjör (YH), informationsteknik och Tradenom (YH), informationsbehandling, online som båda hade ett bra söktryck. Utbildningen ingenjör, informationsteknik i Vasa hade hela 74 sökande till 20 platser samt tradenom, informationsbehandling 64 sökande till 25 platser. Sjukskötare i Vasa var också populärt med 51 sökande till 20 platser. Formgivare, grafisk design har 27 sökande till 11 platser. Andra utbildningar där söktrycket är stort är sjökaptensutbildningen i Åbo och formgivare, inredningsarkitektur i Jakobstad.

 

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 142 000, vilket är 4 000 fler än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna inleds på hösten.

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande
https://www.oph.fi/sv/nyheter/2023/varens-andra-gemensamma-ansokan-till-hogskolor-lockade-142-000-sokande  


Tidtabell efter ansökan

Förberedelser för YH-urvalsprovet sker nationellt, sökande kan följa med aktuell information på portalen för alla yrkeshögskolor i landet: https://www.yrkeshogskolestudier.fi/

Resultatet av betygsintagningen meddelas de antagna senast 29.5.2023. De som inte blir antagna via betyg deltar i det nationellta YH-urvalsprovet som hålls 29.5-2.6.2023.

Utbildningarna inom konst och kultur har egna urvalsprov och skickar skilda kallelser per e-post.

Information om urvalsprov hittar sökande på https://www.novia.fi/utbildning/ansokan/sok-till-yh-studier/urvalsprov-2023

Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av studieplats senast 14 juli kl. 15.00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803
Yrkeshögskolan Novia, teamledare vid antagningsservice Linda Norrbutts, mobil 046 922 5605

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Novias bildarkiv för media.