YH-urvalsprov 29.5-2.6.2023

YH-urvalsprovet är yrkeshögskolornas gemensamma digitala urvalsprov, som den sökande utför på egen bärbar dator. Obs! Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

YH-urvalsprovet arrangeras under tiden 29.5-2.6.2023. Du väljer tid och plats för YH-urvalsprovet i ansökningsblanketten för den gemensamma ansökan. Du kan inte byta tid och plats för urvalsprovet efter ansökningstiden. På yrkeshogskolestudier.fi hittar du en tabell över alla urvalsprovstillfällen som erbjuds. 

Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet. 

Antagningsservice dejourerar under urvalsprovsdagarna kl. 8.00-14.00 på telefon (06) 328 5555.

 

Allmänna anvisningar

För YH-urvalsprovet skapas en individuell identifierare som du behöver när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och plats för urvalsprovet. Identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast 24.5.2023 till de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett.

Förbered dig för YH-urvalsprovet genom att läsa anvisningen om Vad du ska ha med till YH-urvalsprovet.

Novia arrangerar YH-urvalsprovet på tre orter. 

  • Raseborg: Campus Raseborg, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
  • Vasa: Campus Alere, Wolffskavägen 31, 65200 Vasa
  • Åbo: Campus Åbo, Henriksgatan 7, 20500 Åbo

Observera att urvalsprovstillfällen inte erbjuds på alla Novias campus varje dag, se tabellen över urvalsprovstillfällen

Var på plats på ditt valda campus i tid, eftersom du kan bli tvungen att köa innan du blir insläppt till provrummet. Sökande som anländer efter starttiden eller till fel datum för urvalsprovstillfället släpps inte in till urvalsprovet. Till provutrymmet kan du ta med dig vattenflaska, nödvändiga mediciner och något smått att äta (undvik nötter eller annat som kan orsaka allergiska reaktioner hos andra sökande) samt ytterkläder och väska.

Förmiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 9.00. Registrering kl 8.00 - 8.45.
Eftermiddagens urvalsprovstillfälle börjar kl. 14.00. Registrering kl. 13.00 -13.45.

Urvalsprov och förhandsuppgifter

OBS! Novias utbildningar nedan ordnar egna separata urvalsprov och använder inte det nationella YH-urvalsprovet.

Observera att de flesta av dessa utbildningar har en förhandsuppgift som skall uppladdas i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl.15.00. Ansökningsblanketten fylls i på studieinfo.fi. Förhandsuppgiften bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Sökande med godkänd förhandsuppgift samt behöriga sökande till Bildkonstnär (YH), fotografering får en separat kallelse till urvalsprov i början av maj per e-post. 
 

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär.  Varje sökandes situation bedöms separat.

Du kan anhålla om individuella arrangemang vid det nationella YH-urvalsprovet.  Anhållan om individuella arrangemang med bilagor ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15.00 till antagningsservice vid den yrkeshögskola som du anmält att du ska skriva urvalsprovet vid.

Du  kan även anhålla om individuella arrangemang på en separat blankett för de utbildningar som inte använder YH-urvalsprovet. Anhållan lämnas in till den yrkeshögskola som du ska skriva urvalsprovet vid senast  6.4.2023 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang. 

Observera att om du behöver individuella arrangemang både för det nationella YH-urvalsprovet och övriga urvalsprov behöver du lämna in separata anhållanden om dessa arrangemang enligt anvisning ovan. 

 
 

Frågor?

Kontakta antagningsservice:

E-post antagningsservice@novia.fi
Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Telefon (06) 328 5555

Hittade du oss efter ansökningstiden?

Vår Öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta högre YH-utbildningarna också via Öppna YH.