Teknik och kreativitet ska locka nya studerande

15.1.2015
Pressmeddelande
pop up pohjanmaa3

De österbottniska skolorna kommer att vara välrepresenterade på Pop-up Österbotten i Helsingfors den 11–13 juni. För de medverkande yrkes- och högskolorna ger evenemanget en chans att komma i kontakt med såväl potentiella nya studerande som med alumner i huvudstadsregionen. Samtidigt är det en unik möjlighet för nuvarande studerande att få värdefull praktik genom medverkan i evenemanget och i förberedelserna av det.

Yrkeshögskolan Novia satsar stort på sin medverkan i Pop-up Österbotten. - Evenemanget ger oss en möjlighet att lyfta fram den unika kulturutbildning som Novia erbjuder vid Campus Allegro i Jakobstad. Vi får samtidigt presentera den toppmoderna Schaumansalen och Galleri Gro som är ett konstnärsdrivet och ickekommersiellt galleri. Under evenemanget kommer Novia att delta med kulturinslag i form av musik, installationer, performance och utställningar, berättar enhetschef Sören Lillkung. Också Centria yrkeshögskola går in för kreativ konst på Senatstorget med en designshow koordinerad av toppstylisten Teri Niitti.

Högskolorna är vana att samarbeta och har valt att göra det också här. Tillsammans med Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola VAMK samsas Novia om Technobothnia-containern. - Novia vill lyfta fram sin ingenjörsutbildning samt den unika studiemiljön vid utbildnings- och forskningscentret Technobothnia, berättar enhetschef Jonas Waller.

Maria Mäkelä, kommunikationschef på Vasa universitet, anser att evenemanget bjuder på en fin möjlighet för högskolorna i Vasa att visa sina styrkor. -Vasa universitet kommer att medverka bland annat med öppna vetenskapliga diskussioner och med träffar för alumner i huvudstadsregionen. Givetvis synliggör vi också utbildningsutbudet, och på Senatstorget öppnar vi ett mysigt café i en container. Vi vill gärna uppdatera uppfattningen om Vasa universitet, som under nästan 50 år har vuxit från en handelshögskola till ett mångdisciplinärt, internationellt universitet, tillägger Mäkelä.

BL.A. SÅ HÄR PLANERAR HÖGSKOLORNA ATT SYNAS PÅ POP-UP ÖSTERBOTTEN:

Yrkeshögskolan Novia: band och gatuteater på Esplanaden, folkbarock, foto-, design- och bildkonst på Senatstorget
Vasa universitet: vetenskapliga diskussioner, alumnträffar, café
Yrkeshögskolan Novia, Vasa universitet och VAMK: Technobothnia- tekniska lösningar och ingenjörs-/ diplomingenjörsstudier i Vasa
Centria yrkeshögskola: modevisning i samarbete med Teri Niitti, päls i inredning i containern
Optima: deltar i evenemanget
Axxell, Lappfjärd: band på Esplanaden, stödfunktioner vad gäller evenemangets logistik
Vasa yrkesinstitut: stödfunktioner inom evenemanget
Diskussioner om medverkan pågår som bäst med övriga österbottniska aktörer inom utbildningen.

Evenemangets utställnings- och försäljningsplatser byggs upp av containers för att framhålla ett exportorienterat Österbotten.

Mer information:
projektchef Laila Schauman, tfn 050 394 6575, laila.schauman@pohjanmaanexpo.fi
www.osterbotten.fi   https://www.facebook.com/pohjanmaaosterbotten   #PUP2015