Novia har nästan tre gånger så många sökande som ifjol

19.1.2023
Novia Nyhet Pressmeddelande
Thank you

Ansökningstiden till Yrkeshögskolan Novias internationella engelskspråkiga bachelor- och masterutbildningar som inleds i höst utgick den 18 januari. Totalt erbjöds 376 studieplatser (2022 317).

Novia hade totalt nästan 11 000 sökande (2022 ca 3800). Knappt 3000 av dessa 11000 är förstahandssökande. De tre populäraste bachelorutbildningarna finns inom hälsa och välfärd. Den utbildning som har flest sökande är Nursing med 3200 sökande, följd av Beauty Care med 2000 sökande och Biomedical Laboratory Science med 1200 sökande.

De två populäraste masterutbildningen finns inom företagsekonomi. Den populäraste masterutbildningen är Digital Business and Management med nästan 1000 sökande, följd av Service Design med 500 sökande.

”Vi har de senaste åren succesivt utökat utbudet av engelskspråkiga utbildningar för att svara till det allt mera internationella arbetslivet. Vi är mycket glada över resultatet som är i linje med vår strategi och överträffade våra målsättningar,” säger rektor Örjan Andersson.

Urvalsproven till de engelska utbildningarna ordnas i februari och mars. Yrkeshögskolan Novia ger besked åt de sökande i slutet av mars och den nationella deadlinen för att publicera resultaten är 2 juni. Studierna inleds hösten 2023.

För ytterligare information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286


Yrkeshögskolan Novia, sakkunnig teamledare vid antagningsservice Linda Norrbutts, tfn 046 922 5605


Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803