IKEM och Yrkeshögskolan Novia leder omställningen av energi och rörlighet i Östersjöregionen

22.12.2022
Novia Pressmeddelande
IMG 1585

Ett nytt partnerskap mellan det Berlinbaserade IKEM - Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität och Yrkeshögskolan Novia syftar till att främja transnationell forskning om energi- och transportomställning i Östersjöregionen. Samarbetsavtalet undertecknades denna vecka under en gemensam workshop i Berlin.

”IKEM har sedan starten bedrivit tvärvetenskaplig forskning om frågor som vindkraft till havs, autonom körning och klimatpolitik i Östersjöregionen. Vi är övertygade om att transnationellt samarbete på alla nivåer kan vara en avgörande faktor för att trygga energisäkerheten, tillhandahålla transport för medborgarna och för att främja klimatvänlig ekonomisk tillväxt i regionen. Vi är därför glada över att arbeta närmare med Yrkeshögskolan Novia” ', säger professor Michael Rodi, chef för IKEM.

Yrkeshögskolan Novia tillför samarbetet sitt expertkunnande i hållbar energiteknik och smarta maritima autonoma lösningar.

”Energi- och transportsektorn är nyckeln till att bekämpa klimatförändringarna, men genomförandet av klimatåtgärder går ofta inte tillräckligt snabbt framåt. Därför kommer vi tillsammans med IKEM arbeta med praktiska frågorna kring utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten och utbyggnaden av förnybar energi i Östersjöregionen.”, säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.

Från och med 2023 planerar IKEM och Novia att initiera projekt om hållbarhet inom sjöfartssektorn, energiomställningen i Östersjöregionen samt grön vård och ekosystemtjänster.

Örjan Andersson (Novia) & Michael Rodi (IKEM)

Örjan Andersson (Novia) & Michael Rodi (IKEM)

Om IKEM

IKEM är en ideell förening och oberoende forskningsinstitut med över 10 års erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om begränsning av klimatförändringar. Institutet utforskar frågor i skärningspunkten mellan lag, ekonomi och politik.

Om Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning fokuserad på professionell utveckling.

Huvudbilden: Från vänster Johanna Liinamaa, forskningschef (Novia), Kristian Blomqvist, prefekt (Novia), Friedemann Kallmayer  (IKEM), Simon Schäfer-Stradowsky (IKEM), Örjan Andersson, rektor (Novia), Eva Sandberg-Kilpi, pro rektor,prefekt (Novia), Anika Nicolaas Ponder (IKEM), Tim Langenhorst (IKEM)

För mera information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson 050 527 2286

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, 050 470 6592