Byggingenjör Fagerudd vid Novia premierades för sitt examensarbete

24.11.2022
Novia Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik Pressmeddelande
Staffan Fagerudd

Ingenjör inom byggnads- och samhällsteknik, alumnen Staffan Fagerudd i Vasa premierades för sitt examensarbete

Byggingenjör Staffan Fagerudd som är utexaminerad i maj 2022 från Yrkeshögskolan Novia premieras för sitt examensarbete vid Teräsrakennepäivä 23.11 i Helsingfors. Fagerudds examensarbete handlar om effekten av eftergivliga anslutningar inom stålkonstruktion. 

Arbetet gjordes i samarbete med Citec Oy Ab och Citecs anställda Ronny Engblom, Jaakko Haapio och Mikael Renlund.

Arbetet har gjorts på uppdrag av Citec Oy Ab:s byggnadskonstruktionsavdelning med syftet att utöka kunskaper inom stålkonstruktion. Mera specifikt innebär arbetet att identifiera befintliga regler, samt lyfta fram fördelar med användning av eftergivliga anslutningar. Detta i jämförelse med begränsningar och risker som tillkommer med traditionella ledade- och momentstyva anslutningar. Även ekonomiska aspekter för anslutningar och definitionen av global analys har redogjorts för.

Effekten av eftergivliga anslutningar har undersökts genom analys av momentfördelning och deformationer i RFEM, samt knäcklängdsberäkningar med RFS tability och Designers guide to EC3. Resultaten består av en sammanställning av traditionella och teoretiska anslutningar, och deras effekt på ramverksbeteende. Risker och begränsningar som tillkommer med användning av traditionella anslutningar lyfts fram. Förutom hur eftergivliga anslutningar påverkar knäcklängder, har även ett samband mellan anslutningars initiella styvhet och knäcklängdsfaktorn påvisats.

”Examensarbetet är mycket grundligt gjort och väl dokumenterat. Studerande har grundligt satt sig in i effekten av eftergivliga anslutningar inom stålkonstruktion,” säger lektor Anders Borg.

Teräsrakenneyhdistys ry premierar årligen de allra bästa examensarbetena inom ämnesområdet stålkonstruktion (byggbranchen), bland yrkeshögskolor och universitet i Finland. Detta sker i samband med Teräsrakennepäivä, som i år hölls 23.11. Handledare för examensarbetet vid Yrkeshögskolan Novia var lektor Anders Borg.

”Vi är glada för framgångarna och tacksamma för det samarbete och stöd Novia byggutbildningen får från företagen, och speciellt nöjda med att våra studerande från Novia kan ge nyttiga bidrag till regionens exportföretag”, konstaterar utbildningsledare Leif Östman.

Fagerudd studerar nu vidare vid Aalto universitetet.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Leif Östman, mobil 044 780 5572
Yrkeshögskolan Novia, lektor Anders Borg, mobil 050 585 2357

Utexaminerade:
Staffan Fagerudd, tfn 045 316 7402
Staffan utexaminerades den 15.6.2022 från Yrkeshögskolan Novia.

Avsändare 
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Tilläggsuppgifter om tävlingen
https://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/uutiset-tapahtumat/terasrakennepaiva/