Årsberättelse 2022 publicerad

8.5.2023
Novia Pressmeddelande
Arsberattelse nyhet

Yrkeshögskolan Novia berättar om ett aktivt och framgångsrikt år 2022 i årsberättelsen.

Novias rektor Örjan Andersson redogör för högskolans satsning på studerandes studieförmåga och välbefinnande, pedagogiskt utvecklingsarbete, högskolans strategiarbete inom FUI samt mätare inom kärnverksamheten. Prefekterna summerar året på institutionerna och presenterar sin verksamhet utgående från mål och strategi. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för både studerande och personal.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2022
Novias årsberättelse finns endast i e-format på novia.fi och laddas senare upp på Issuu.

Bekanta dig gärna också med våra tidigare årsberättelser på novia.fi 

Rektor Örjan Andersson riktar ett varmt tack till medarbetare, studerande, alumner och samarbetsparter för ett resultatrikt arbete 2022 och ett starkt engagemang för högskolan, dess utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803