Vill du lära dig mer om AI? Novias kurs på engelska ger grunderna om artificiell intelligens

7.2.2024
Nyhet Fortbildning
Introduktion till AI nyhet

Kurshelheten ”Introduktion till AI, 3sp” som inleds i mars på engelska, ger dig grunderna om artificiell intelligens och hur du kan använda nya AI- lösningar i din vardag. Målgruppen är personer i arbetslivet som vill höja kompetensen inom det snabbt växande området artificiell intelligens.

Kursen är kostnadsfri och utförs online i en kombination av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan är öppen tills 21.2

Under kursens gång lär du dig: 

 • förstå grunderna i artificiell intelligens och dess relaterade begrepp.
 • identifiera potentiella tillämpningar för AI.
 • grundläggande förståelse för såväl fördelarna som begränsningarna med AI baserade system. 
 • känna till etiska överväganden och risker med AI. 


Kurstillfällen online, 6.3 - 24.4.2024

 • 6.3 kl. 16 - 18
 • 13.3 kl. 16 -18
 • 20.3 kl.16 - 18
 • 27.3 kl. 16 - 18
 • 3.4 kl. 16 - 18
 • 10.4 kl. 16 -18
 • 17.4 kl. 16 - 18
 • 24.4 kl. 16 - 18 
Kontaktperson 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare och lärare på kursen, Johan Westö, johan.westo@novia.fi      


Utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.