Utan studieplats? Intresserad av fortbildning? Öppna YH vid Novia kan vara det du söker!

22.6.2023
Fortbildning Nyhet
Grupparbete

Är du utan studieplats men beredd att studera? Öppna YH leden vid Novia ger dig en chans.
Inom en rad utbildningar erbjuder vi PATH  (ledstudier) till dig som är beredd på heltidsstudier med sikte på examensstudier.
Läs mer och ansök om ledstudier.

Vill du studera mer flexibelt med sikte på examensstudier kan våra flexibla utbildningar ge dig en bra start.
Söker du andra kurser eller större moduler?  
En rad intressanta alternativ står till buds. Hur låter exempelvis Batterikompetens? Den helheten består av en rad intressanta delkurser. Vi erbjuder Marknadsföring och försäljning av naturfiber, Diet for a green planet, Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa, Den intelligenta musikaliska kroppen, Business Intelligens och många fler. Du hittar allt på kurssökningssidan.

Läs mer om olika möjligheter till studier och vad Öppna YH och fortbildning är.