Projekt har fokuserat på utveckling av problembaserad pedagogik vid fem universitet i Tanzania

22.2.2024
Raseborg Systemomställning för att bygga resiliens Nyhet
SUZA

Bild:  Besök på State University of Zanzibar (SUZA) 

Projektet har fokuserat på utveckling av problembaserad pedagogik vid fem universitet i Tanzania, med speciell betoning på teman som hållbarhet, entreprenörskap och geospatiala arbetsmetoder (GIS). Projektet har letts av Åbo universitet med Novia och Åbo yrkeshögskola som partners i Finland.

Projektet är ett samarbete mellan Novia och två finländska högskolor, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola, och fem högskolor i Tanzania och finansieras av HEI ICI-programmet (Utrikesministeriet via Utbildningsstyrelsen).

Huvudsyftet är att förse högskolestuderande i Tanzania med sådana GIS- och ICT-relaterade kompetenser att de får bättre förutsättningar att hitta eller skapa sig ett jobb på arbetsmarknaden.

Rektor Örjan Andersson, prorektor Eva Sandberg-Kilpi och projektkoordinator Romi Rancken besökte Tanzania i februari för att bekanta sig med resultaten av HEI ICI-projektet GeoICT4e

I programmet ingick bland annat ett symposium vid University of Dar Es Salaam och besök på Finlands ambassad och EU-delegationen och några dagar på kryddön Zanzibar. Ur Novias synvinkel var besöket på Zanzibar särskilt intressant eftersom såväl State University of Zanzibar (SUZA) och Ministry of Blue Economy var mycket intresserade av vad Novia kan erbjuda både beräffande havsområdesplanering (marine spatial planning) och utveckling av en navigationsskola som är under planering.

Utbildningen Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management  vid Campus Raseborg har redan i år startat ett spin-off-projekt med SUZA i form av ett TFK-projekt där studerande från Novia och SUZA tillsammans övar sig på havsområdesplanering med hjälp av simuleringsmetodik.


Besök på Ministry of Blue Economy, Zanzibar


GeoICT4e-projektet avslutas senare i år, och många av de produkter som tagits fram under projektets gång kommer att publiceras på adressen https://didaihub.utu.fi, bland annat en omfattande manual för organisering av så kallade student challenges, en av de viktigaste aktiviteterna under projektets gång.

 

Läs mera om projektet här

https://www.oph.fi/sv/node/8693 
https://www.novia.fi/en/rdi/our-projects/geoict4e-social-innovations-in-geo-ict-education-at-tanzanian-heis-for-improved-employability- 

 

Tilläggsuppifter fås av
Projektkoordinator Romi Ranken vid Novia

 

Romi Rancken