GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability

Utbildningsstyrelsen Utrikesministeriet


Period: 1.9.2020 - 31.8.2024

Content: Projektet är ett samarbete mellan Novia och två finländska högskolor, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola, och fem högskolor i Tanzania och finansieras av HEI ICI-programmet (Utrikesministeriet via Utbildningsstyrelsen). Huvudsyftet är att förse högskolestuderande i Tanzania med sådana GIS- och ICT-relaterade kompetenser att de får bättre förutsättningar att hitta eller skapa sig ett jobb på arbetsmarknaden.Projektet bygger vidare på tidigare HEI ICI-projekt som Åbo universitet har haft i Tanzania, delvis med samma partners. Tyngdpunkten i GIS-tillämpningarna är hållbarhetsfrågor och naturresursförvaltning. De viktigaste aktiviteterna i projektet är dels utveckling av ett stort antal virtuella "minikurser" eller "nuggets", som kan användas i samband med undervisningen i partnerhögskolorna, dels s.k. Challenges, där studerande under ett antal veckor i praktiken deltar i lösandet av hållbarhetsrelaterade problem med hjälp av GIS och ICT.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Utbildningsstyrelsen, Utrikesministeriet

Project owner: Åbo universitet

Partners: Turku University, Turun ammattikorkeakoulu, University of Dar es Salaam, Ardhi University, State University of Zanzibar, Sokoine University of Agriculture, Moshi Co-operative University

Project manager: Romi Rancken

Partners: Turku University, Turun ammattikorkeakoulu, University of Dar es Salaam, Ardhi University, State University of Zanzibar, Sokoine University of Agriculture, Moshi Co-operative University


Homepage