Ny publikation: Film and Place in an Intercultural Perspective

22.9.2023
Kultur som förändringskraft Nyhet
Film and Place in an Intercultural Perspective

Hur kan indisk filmproduktion skapa mervärde för regioner i Europa? Det undersöks i publikationen Film and Place in an Intercultural Perspective” som ges ut Open Access av Routledge i september.   

Den tvärvetenskapliga publikationen är ett resultat av projektet ”FilmInd - Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe” som pågått vid Yrkeshögskolan Novia åren 2019–2023. Boken tar läsaren på en resa genom indisk filmproduktion i Europa med exempel från Italien, Schweiz, Polen, Slovenien, Finland och övriga Norden där den indiska filmindustrin successivt expanderar sin närvaro.  

Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia, har fokuserat på hur regioner i Norden kan gynnas av filmproduktioner.  

“Att locka till sig en större filmproduktion och utveckla en region har egentligen en hel del gemensamt. Liksom i allt platsmarknadsföringsarbete så handlar det för regionen eller platsen om att hitta en egen nisch och utveckla den vidare. I det här arbetet har Novia bidragit med expertkunnande i entreprenörskap för den kreativa industrin och workshopskonceptering”, säger Sunngren-Granlund.  

Boken vänder sig dels till forskare inom områden som filmvetenskap, kulturantropologi, kulturgeografi, turism, ekonomi, sociologi och kulturstudier, men den ger även välbehövliga data, verktyg och strategier för regioner, företag och organisationer som vill locka filmproduktioner, investeringar och skapa nya kreativa nätverk. 

Film and Place in an Intercultural Perspective, India-Europe Film Connections är öppet tillgänglig på adressen: https://doi.org/10.4324/9781003293347 

Om boken 

Film and Place in an Intercultural Perspective, India-Europe Film Connections 

Redigerad av: Krzysztof Stachowiak, Hania Janta, Jani Kozina, Therese Sunngren-Granlund  

Publicerad 26.9.2023 

DOI: https://doi.org/10.4324/9781003293347  

 

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Therese Sunngren-Granlund, tfn. 044 780 5887