Novias utbildning ger dig behörighet inom företagshälsovård

13.2.2024
Nyhet Fortbildning
novia 20230522 0030

Den behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård riktar sig till dig som redan har hälsovårdarexamen på YH-nivå eller institutnivå som föregår YH-examina. Utbildningen ger dig grundläggande färdigheter att verka som företagshälsovårdare och expert genom att tillämpa god företagshälsovårdspraxis samt främja och stödja välbefinnande på arbetsplatsen. Efter avslutad utbildning kan du identifiera och bedöma faktorer i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen som stöder arbetstagarens hälsa och förmåga att arbeta, liksom faktorer som äventyrar eller hindrar den.

Enligt lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) måste yrkesutbildade hälsovårdare ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av 15 sp och inleds hösten 2024. Studierna utförs som flerformsstudier vilket innebär när- och/eller digitala och självständiga studier. Dessa ordnas turvis vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans.

Följande kompetensområden ingår i utbildningen:

  • Företagshälsovårdens verksamhetsområde och arbetslivskunskap
  • Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan, belastande  faktorer och resurser som arbetet medför
  • Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan
  • Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsfärdigheter

Ansökan pågår 15.1–9.8läs mer och ansök här.

Kontaktuppgifter

Frågor relaterade till utbildningens innehåll:
Lektor Jaana-Sofia Tengström, jaana-sofia.tengstrom@novia.fi

Frågor relaterade till utbildningens praktiska genomförande:
Fortbildningsplanerare Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi