Novia flaggar för pride 27 juni

9.6.2023
Nyhet
Pride

Novia är en av flera yrkeshögskolor som uppmärksammar jämlikhet och mångfald under pridemånaden. Bland annat hissas regnbågsflaggan på Novias campus 27 juni.

Pride firas runt om i världen under juni månad och lyfter fram lika rättigheter för alla oberoende sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Flera yrkeshögskolor hissar prideflaggan på sina campusområden samt uppmärksammar prideveckan på olika sätt i sin kommunikation och på sociala medier.

Jämlikhet är en viktig del av Novias värdegrund och högskolan arbetar kontinuerligt för öppenhet, tolerans och ansvar. Högskolan har bland annat en plan för jämställdhet och likabehandling som omfattar både studenter och personal. Planen innehåller tydliga direktiv för principer, verksamhetsmodeller och målsättningar.

Novias plan för jämställdhet och likabehandling kan du läsa på Novias hemsida.

Genom att delta i pridemånaden i juni vill Novia understryka att ett hållbart och öppet samhälle innebär samma rättigheter och möjligheter för alla.

“Under juni månad firas Pride månaden över hela världen. Det är dock viktigt att komma ihåg att medan Pride är en folkfest värd att fira så är Pride fortfarande en demonstration och en kamp som behövs i samhället, också här i Finland. Det är otroligt viktigt att de som inte hör till HBTIQA+ communityn också uppmärksammar kampen och står upp mot hat och diskriminering. Det är på vårt allas ansvar och samvete, ” säger Lina Johansson, styrelseordförande för studerandekåren Novium