Fortbildningen Kreatörsverkstaden ger dig en internationell kunskapsinjektion  

16.11.2023
Fortbildning Nyhet

2024 inleds fortbildningen Kreatörsverkstaden, ett kurspaket för dig som vill lära dig mer om arteprenörskap, hållbarhet och digitalisering, med fokus på de kreativa branscherna.  

Kurserna hålls av professionella inom branschen. Gästföreläsare är bland andra Richard Strange (multikonstnär), Lottalina Pokkinen (jurist och musiker), Francine Gorman (eventproducent), Julia Olin (kommunikatör), Barbara Schussman (AI-konstnär), Eero Tiainen (virtual reality director) och Nina Dahl-Tallgren (forskare och konceptutvecklare).  Föreläsarna presenterar sig i videon ovan.  

Novia erbjuder ett kurspaket bestående av nio individuella kurser inom tre teman. Studerande kan läsa det som en helhet eller plocka enstaka kurser.  

Kursinnehållet består av förinspelade föreläsningar med tillhörande inlämningsuppgifter som examineras inom förbestämd tidsplan. Föreläsningarna hålls på svenska eller engelska.  

Kurserna erbjuds vår- och höstterminen 2024, med undantag av ”Kreatör och entreprenör” som för vårens del inleds 18.12.2023. Kurserna är platsoberoende. 

Kreatörsverkstaden, 27 studiepoäng innehåller:  

  • Kreatör och entreprenör, 3 sp
  • Kreatörens juridik, 3 sp 
  • Projekt och evenemang, 3 sp 
  • Digitala marknadsföringsmöjligheter, 3 sp 
  • Digitala kulturupplevelser och publikarbete, 3 sp 
  • Kreativt arbetet i digitala miljöer, 3 sp  
  • Hållbarhet för kreatören, 3 sp
  • Hållbara kulturupplevelser, 3 sp
  • Kultur och hållbarhet i samhället, 3 sp 

 
Kurserna hittas på Novias webbsida under kurssökningssida.  


Fortbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.