Flexibelt till Ingenjör, 150 sp

26.5.2023
Ingenjör (YH) Fortbildning Nyhet Novia
Flexibelt till ingenjor2
Tack vare stor efterfrågan startar vi upp på nytt hösten 2023!

Flexibelt till ingenjör (YH), 150 sp
Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder flexibla studier inom Öppna YH som ger dig möjlighet att avlägga delar av ingenjörsexamen (YH) vid sidan av arbetet.

Inom Flexibelt till ingenjör (YH) avlägger du upp till 150 sp gemensamma studier, beroende på examensinriktning. Den här delen beräknas ta ca 2-4 år beroende på tidigare arbetserfarenhet samt tidigare studier.

Efter avlagda gemensamma studier inom Öppna YH antas du till examensinriktade studier.
Som examensstuderande avlägger du yrkesinriktade studier, inklusive examensarbete, tillsammans med heltidsstuderande under dagtid. Möjlighet att avlägga en del av studierna på distans finns.

Mera information och ansökan här!

 

Du kan läsa mera om våra ingenjörsutbildningar på: https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/