Flexibelt till ingenjor2

Flexibelt till Ingenjör (YH), 150 sp

Pris
200,00 €
Anmälningstid
1.4.2023 08:00 - 28.8.2023 21:00
Omfattning
150 sp
Språk
Svenska
Tidpunkt
15.8.2023 - 31.7.2027

 

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder flexibla studier som ger möjlighet att avlägga delar av ingenjörsexamen (YH) vid sidan av arbetet.

Studierna är indelade i två helheter.

1. I första delen, till vilken denhär anmälan riktas,  antas du som Öppna YH studerande .

Som studerande vid öppna yrkeshögskolan avlägger du upp till 150 sp gemensamma studier, beroende på examensinriktning, inom ramen för Flexibelt till ingenjör (YH). Den här delen beräknas ta ca 2-4 år beroende på tidigare arbetserfarenhet samt tidigare studier.

---------------------------------------------------------------

2. I andra delen antas du, efter avlagda gemensamma studier inom öppna yrkeshögskolan, till examensinriktade studier.
Som examensstuderande avlägger du resterande yrkesinriktade studier, inklusive examensarbete, tillsammans med heltidsstuderande under dagtid. Möjlighet att avlägga en del av studierna på distans finns.

Antagningen till examensinriktade studier sker via en separat antagning vilket betyder att du inte behöver delta i ett urvalsprov. Du får en studieplats för att färdigställa examen på basen av de kurser du avlagt vid öppna yrkeshögskolan.
Den här delen beräknas ta ca 2-3 år, beroende på tidigare arbetserfarenhet, studier samt egna ambitioner.

För att antas till examensinriktade studier krävs att du avlagt en examen på andra stadiet (yrkesinstitut eller gymnasium).

------------------------------

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs för att studera vid öppna yrkeshögskolan.

Studiernas genomförande
Studierna är deltidsstudier och kan avläggas vid sidan av arbete.

Undervisningen, d v s föreläsningar, sker mestadels på distans, i regel på tisdagar, fyra lektioner per vecka klockan 15 framåt. Om andra tidpunkter och närstudiedagar överenskommes separat.

De föreläsningar som ges i form av kontaktundervisning ordnas främst på campus i Vasa.
Laborativa kursinslag arrangeras enligt överenskommelse i laboratorier på campus i Vasa.

Individuell studieplan
Alla studerande gör upp en preliminär individuell studieplan. Inom ramen för din studieplan tar vi i beaktande dina tidigare studier och arbetserfarenheter.

Studietakt
Studierna är upplagda så att du kan avlägga 15–20 sp per termin. Vill du gå snabbare framåt är du välkommen att delta i motsvarande kurser i Vasa, tillsammans med studerande inom ordinarie ingenjörsutbildning.

Målet med flexibelt till ingenjör är att ge baskunskaper i de kompetenser som ingår i en ingenjörsexamen. Med dehär öppna yrkeshögskolestudierna som grund kan du välja vilken ingenjörsexamen du vill avlägga.

I studierna ingår bland annat grundkurser i matematik, energiteknik samt teknisk ritning (CAD) och rapportering, kurser i automations- och informationsteknik samt i produktions- och företagsekonomi.


Vid institutionen för teknik och sjöfart
finns följande ingenjörsutbildningar, alla omfattar 240 sp:

Byggnads- och samhällsteknik
El- och automationsteknik
Lantmäteriteknik
Maskin- och produktionsteknik
Produktionsekonomi
Informationsteknik

Du kan läsa mera om våra ingenjörsutbildningar på: https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/

Studiehelheter som ingår i flexibelt till ingenjör 
Grund- och yrkesinriktade studier, 105 sp (kan variera beroende på vilken examensinriktning som valts)
Praktik, 30 sp
Valfria studier, 15 sp                                                                                

Frågor

Har du frågor om innehållet i studierna kan du kontakta Matts Nickull: matts.nickull@novia.fi

Frågor om hur det är att studera hos oss eller om antagning kan du rikta till Martina Englund-Perälä: martina.englund-perala@novia.fi

Behöver du hjälp med anmälan till öppna yrkeshögskolan eller har du frågor kring Öppna YH studier, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Varmt välkommen med anmälan!