De som utexaminerats från yrkeshögskolorna är nöjda med sin utbildning och karriär

16.3.2023
Nyhet
Studerande diskuterar 2

85 procent av dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och 87 procent av dem som avlagt högre yrkeshögskoleexamen är nöjda med sin examen.

Enligt yrkeshögskolornas riksomfattande karriäruppföljningsenkät är de som utexaminerats för fem år sedan nöjdare med sin examen jämfört med de som utexaminerats året innan. 85 procent av dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och 87 procent av dem som avlagt högre yrkeshögskoleexamen är åtminstone ganska nöjda med sin examen.

Belåtenheten med examen har ett starkt samband med hur nöjd respondenten är med sin karriär. År 2017 var 88 procent av dem som avlagt examen åtminstone ganska nöjda med sin karriär. Faktorer som påverkar hur nöjda respondenterna är med sin examen är tillräckliga färdigheter som examen ger för arbetslivet, möjligheten att utnyttja kompetensen i arbetet samt arbetsgivarens uppskattning för examen.

Nästan 11 000 personer som avlagt yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen under 2017 besvarade den riksomfattande karriäruppföljningsenkäten som genomfördes redan för femte gången. Detta är 41 procent av alla utexaminerade under 2017. Svarsprocenten ökade jämfört med föregående enkät.

Karriäruppföljningsenkäten skickas årligen till alla som avlagt YH- och HYH-examen. Karriäruppföljningsenkäten ger aktuell information om utexaminerades karriärer och arbetsmarknadssituationen, tilläggsutbildning samt om hur studierna motsvarar arbetslivet. Svaren utnyttjas bl.a. i utvecklingen av utbildningen och i karriärvägledningen.

Yrkeshögskolornas karriäruppföljningsnätverk ordnar den 16 mars 2023 ett resultatseminarium om resultaten av den riksomfattande karriäruppföljningsenkäten (mer information).

Mera information:
Ida Mielityinen, verkställande direktör Arene rf, p.050 594 0731, ida.mielityinen@arene.fi

Satu Helmi, ordförande för karriäruppföljningsnätverket, Åbo yrkeshögskola, tfn 050 5985563, satu.helmi@turkuamk.fi, www.amk-uraseurannat.fi

Resultat från karriäruppföljningsenkäten: Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen och Töissä.fi: toissä.fi