Checklista för dig från Sverige som söker till Novias Bachelorutbildningar

22.1.2024
Nordiskt samarbete Nyhet
Facebook Novia 2024 4

Denna checklista gäller dig i Sverige som söker till Novias Bachelorutbildning.   

  • Du kan söka till alla utbildningar som erbjuds under ansökan 13 – 27.3.2024. 
  • Ansökan görs via ansökningsportalen studieinfo. Ansökningstiden pågår 13 – 27.3 och stängs kl.15 finsk tid (kl. 14 svensk tid).  
  • Sökande antas via urvalsprov, som kallas YH-urvalsprov.  
  • Till en del utbildningar antas sökande baserat på högskoleprovet i Sverige.  
  • Sökande till utbildningar inom kulturområdet deltar i särskilda urvalsprov som finns beskrivna vid respektive utbildning i ansökningsportalen studieinfo.fi.  

Du kan maximera dina chanser att bli antagen genom att ansöka med både högskoleprov och urvalsprov. Genom att ansökan på båda sätten ställer du dig i två ”köer” till utbildningen. Utbildningar som antar studerande med högskoleprov listas nedan. Saknas din favoritutbildning från listan? Ingen fara, du kan söka till utbildningen med YH-urvalsprov.  

Urvalsprov 

YH-urvalsprov 

De flesta av våra bachelorutbildningar använder YH-urvalsprovet som antagningsmetod. Det är ett gemensamt nationellt urvalsprov som görs i Finland i maj. Urvalsprovet kan tas vid vilken yrkeshögskola som helst. Novia ordnar urvalsprov i Vasa, Åbo och Raseborg. Men du kan också delta i provet i till exempel Helsingfors vid en annan yrkeshögskola.  

På urvalsprovet deltar du fysiskt på plats i Finland, du behöver ha med dig en dator, penna och fotoförsett identitetskort (svenskt körkort godkänns inte). Läs mer om urvalsprovet på denna sida, informationen är den samma för alla yrkeshögskolor.  

Utbildningsspecifika urvalsprov för kulturbranschen 

Våra bachelorutbildningar inom kulturbranschen ordnar egna utbildningsspecifika urvalsprov. Mer info om de utbildningsspecifika urvalsproven inom kulturbranschen hittar du på vår hemsida.  

Högskoleprovet i Sverige

Du kan antas till en del utbildningar vid Novia med högskoleprovet i Sverige. Gränsen för att antas med högskoleprovet är 0,8 poäng. Sökande rangordnas enligt bäst poäng. 

Du ansöker till utbildningen via ansökningsportalen studieinfo.fi. Där kan du ladda upp ditt resultat från högskoleprovet. I ansökningsblanketten är det obligatoriskt att välja var och när man vill delta i YH-urvalsprovet i Finland, även fast man endast vill söka med resultatet av högskoleprovet i Sverige. Väljer du att inte delta i YH-urvalsprovet i Finland behöver du inte meddela detta någonstans. 

Bachelor-utbildningar vid Novia som använder högskoleprovet i Sverige som urvalsmetod 

Länkarna leder dig direkt till ansökningsportalen där du kan läsa mer om utbildningen. 

 Mer information om urvalsmetoder finns på Novias hemsida. Vid specifika frågor om antagning kontakta Novias antagningsserivce, antagningsservice@novia.fi