Ny kurshelhet om naturfiber

9.8.2022
Bioekonomi Fortbildning Forskning
Linblommor

Är du intresserad av produktion, förädling och marknadsföring av naturfiber?

I oktober startar en ny kurshelhet “Produktion och förädling av naturfiber” (15 sp) vid Öppna YH. Naturfibrer som behandlas är ull, lin, hampa och nässla samt våtmarksväxter som vass och kaveldun.

I dag är bland annat textilier, odlingsunderlag, byggnadsmaterial, papper, förpackningsmaterial och biokomposit som ersätter plast, användningsområden för naturfibrer.

“Vid Yrkeshögskolan Novia ser vi en möjlighet i denna utveckling, både för produktion inom det finländska jordbruket och för hela värdekedjan med förädling och försäljning medräknat. Inom naturfiberområdet är det möjligt att utveckla något som gynnar producenterna, klimatet och självförsörjningen”, säger lektor Lars Fridefors.

Helheten är uppbyggd som en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande och fungerar samtidigt som en studiehelhet som kan tillgodoräknas inom Yrkeshögskolan Novias examensgivande agrologutbildning. Kurserna utgår från den historiska bakgrunden, tar fasta på nuläge och siktar på utveckling av framtida produktion, förädling, marknadsföring och försäljning av naturfiber. Modulen består av tre kurser, som kan genomföras separat, men som stöder varandra och bildar en sammanhängande och fungerande helhet.

Är du intresserad av mera nyheter och seminarier gällande naturfiber? Vid Yrkeshögskolan Novia drivs också projektet Lantbruk 2.0 som jobbar med att lyfta fram hållbart lantbruk och entreprenörskap i Nyland. Följ projektet på Facebook eller Instagram (lantbruk_2.0) för att få flera nyheter gällande närproducerad mat, fiber och miljöaspekter inom jordbruket.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden.