Lantbruktest

Lantbruk 2.0

Lantbruk 2.0

Summary in English:

Lantbruk 2.0 – Agriculture 2.0 – was a project at Novia UAS in Raasepori, financed by The Swedish Cultural Foundation in Finland, 23.3.2020 – 30.3.2023. The project’s aim was to present agriculture in the Uusimaa region as a future profession with a focus on circular economy and the climate. This was done by highlighting various ways to diversify production on farms. In a well-planned crop rotation, natural fibers such as hemp and flax, could provide local non-food products while increasing soil health and yields . Growing vegetables according to the Market Gardening -model, based on the idea that a diverse range of different crops allows the plants to support each other, results in a wide range of vegetables. The most common ways to sell such production is through alternative food chains such as REKO, FoodHubs and Community Supported Agriculture.

The project has shared information through courses, seminars, articles, and film clips. One film clip was made about using ferment to stimulate microbe activity in the soil. This was done in cooperation with Krämars organic farm in Inkoo. Lantbruk 2.0 has also been cooperating closely with the project Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa, presenting digital maps indicating suitable areas for natural pastures and production of early potatoes, apples and heritage grains in Uusimaa. Ruokamaakunta Uusimaa was active 1.8.2018 - 31.12.2021, with funding from from Uusimaa's Centre for Economic Development, Transport, and the Environment (ELY-Keskus) and Finlandssvenska Jordfonden.

Lantbruk 2.0 är ett projekt vid institutionen för bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, och finansieras av Henrik Nysténs testamentsfond, Svenska Kulturfonden. Projektet lyfter fram hållbara lantbruksnäringar i Nyland. Cirkulär ekonomi och klimatåtgärder står i fokus, i samband med en livskraftig matproduktion som gynnar den lokala ekonomin. Lantbruk 2.0 följer med andra relevanta projekt och nätverk i regionen och samarbetar med nyländska jordbrukare.

Projekttid: 1.4.2020-31.3.2023

Våra fokusområden

Entreprenörskap är en viktig hörnsten i en livskraftig landsbygd och ett hållbart jordbruk. Genom företagen kan en övergång till cirkulär ekonomi och regenerativ odling ske. 

Naturfibrer som kan produceras i de nordiska länderna är bland annat spånadslin, fiberhampa och fårull. Användningsområdena sträcker sig från textilier till biokomposit som ersätter plast. Våtmarksväxter, som kaveldun, vass och säv, odlas på torvmarker där grundvattennivån höjts på nytt, och kan också användas som fiber för bland annat byggande och fyllningsmaterial. Genom återvätning och övergång till våtmarksodling kan klimatutsläpp från odlade torvmarker minskas betydligt. De utgör 12 % av Finlands åkermarker, men orsakar ca 50 % av vårt jordbruks växthusgasutsläpp. Fiberproduktionen behöver inte konkurrera med den nyländska spannmålsodlingen, om den integreras i växtföljden så att den stöder växter som odlas som livsmedel, eller produceras på sämre odlingsmarker eller naturbeten med betande får. 

Vid sidan om stora livsmedelskedjor där produkterna går från producent vidare till industri och dagligvaruhandel, finns alternativa matnätverk såsom REKO och andelsjordbruk. I dessa nätverk kan matproducenten få en större roll och ett bättre pris för sina produkter. Samtidigt får konsumenterna en ökad medvetenhet om varifrån deras mat kommer och hur den är producerad, samt en möjlighet att stöda de lokala producenterna direkt. Genom de alternativa matnätverken tas de lokala smakerna och egenskaperna bäst tillvara, då de inte försvinner i mängden.

Publikationer

Rapporter 

Dahlberg, U. (2021). REKO i nyländska stads- och landsbygdsområden. Vilka produkter säljs och hur långt färdas maten? Yrkeshögskolan Novia, Publikation och produktion, serie R, Rapporter 3/2021. Tillgänglig på: https://www.novia.fi/fui/novias-publikationsserie/serie-r-rapporter

Avhandlingar

Schmidt, M. (2021). Prissättningen i REKO. En undersökning av de nyländska REKO-producenternas värdesättningar samt hur de motsvarar konsumenternas värderingar. Examensarbete för Miljöplanering (YH)-examen, Utbildningsprogrammet för Naturbruk och Miljö. Raseborg: Yrkeshögskolan Novia. 

Artiklar i urval

Dahlberg, Ulrika. (2023). Vilken bioekonomivision representerar du? Västra Nyland (13.1.2023). 3. s. 16. Texten tillgänglig på: https://novialia.novia.fi/novialia/kolumner/vilken-bioekonomivision-representerar-du 

Dahlberg, U. (2022). Ullpellets i odlingen? Luomulehti 6/2022.

Dahlberg, U. (2022). Möjligheter för alla sorters ull presenterades på Gotland. Svängrum-e, november/2022. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301112299 

Dahlberg U. (2022). Sju sorters lin för framtidens jordbrukare. Västra Nyland, (12.7.2022), 10. https://www.vastranyland.fi/artikel/107ae04f-7baf-4441-9fd9-fb19cd33fa16 

Dahlberg U. & Grankull C. (2021). Mångsidig grönsaksodling med Market Gardening-modellen. Landsbygdens folk (8.10.2021), 40, s. 32–33. https://www.landsbygdensfolk.fi/nyheter/mangsidig-groensaksodling-med-market-gardening-modellen 

Filmklipp

Mera mångfald i jordbruket med hjälp av ferment? (Youtube)

Andelsjordbruk vid yrkesinstitutet Livia (Youtube)

Filmerna är gjorda av projektsakkunnig Markus Backman. 

Storymaps

Äpplen - odlad mångfald med gamla sorter och agroforestry

Naturbetet - ett paradis för utrotningshotade arter

Kulturspannmål och gamla lantsorter - roten till något nytt?

Nypotatisen - en mångsidig favorit i jorden och på bordet

Storymaps är gjorda i samarbete med projektet Matregion Nyland

Blogginlägg

Se Novias publikationssajt Novialia, Bioekonomibloggen

Annan synlighet

Yle Västnyland 2.11.2022, Fårull kan bli gödsel och växter kan ersätta plasten i bilen – naturfibrer kan användas på många sätt: https://svenska.yle.fi/a/7-10022300

Von Kraemer, N. (2023). Lantbruk 2.0 roddes i mål. Landsbygdens Folk (23.2.2023), 8, s. 13. 

Aktuellt

En storymap om äpplen, agroforestry och andelsjordbruk publicerades i november 2022. 

Kolla in filmklipp om ferment i jordbruket och om andelsjordbruk vid yrkesinstitutet Livia

I Bioekonomibloggen kan du läsa mer om naturfibrer. 

En storymap om kulturspannmål publicerades i september 2022.

En storymap om naturbeten publicerades i augusti 2022.

En storymap om nypotatis, med odlingstips och insikter i vad som påverkar smaken, publicerades i juli 2022. 

logo inv intern white
Svenska kulturfonden logo horisontell vit transparent