Novias projekt stöder mikroföretag på deras väg ut på internationella marknaden  

24.10.2023
Affärsutveckling Forskning
jordglob, Unsplash

Tidigare forskning visar att mikroföretag som är aktiva på den internationella marknaden återhämtar sig och klarar sig bättre vid globala kriser eller oväntade marknadssvängningar än motsvarande företag på den inhemska marknaden. 

Det nya projektet ”Go Abroad” tar fasta på den tidigare forskningen och ska pilotera internationaliseringsprogram för mikro-, små- och medelstora företag. Detta görs i samarbete med aktörer i Danmark, Tyskland, Estland, Norge, Polen och Finland.  Yrkeshögskolan Novia är den enda finländska partnern i samarbetet.  

”Vi vill öka företagens motståndskraft och förse företagen med kunskap, verktyg och nätverk”, säger Hanna Guseff, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia.  

Projektet inleds 1.11.2023 och pågår till 1.11.2026. Rekryteringen av projektledare inleds som bäst.  

Projektet finansieras av EU Interreg Baltic Sea Region. 

Samarbetspartners:  

  • Business Hub Zealand – utvecklingsföretag, Danmark (huvudpartner)
  • Yrkeshögskolan Novia, Finland
  • Technikzentrum Lübeck – centrum för företagsutveckling, Tyskland
  • Business Lolland-Falster – utvecklingsföretag, Danmark
  • Startup Inkubaator Technopol – Estland
  • Oslo international Hub – jobbar med startups i Norge
  • Drivhuset Göteborg – företag inom företagsutveckling, Sverige
  • Gdansk Entrepreneurship Foundation – utvecklingsföretag, Polen 

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Hanna Guseff, mobil 040 556 2051

Interreg Baltic Sea Go-abroad finansierinslogo