Enkät om våtmarker i västra Nyland

17.5.2023
Bioekonomi Forskning
Våtmarker_Katarina Feliciano

Yrkeshögskolan Novias projekt våtmarkskarta kartlägger som bäst befintliga våtmarker i västra Nyland. Nu kan du hjälpa till!

Projektets målsättning är att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt identifiera lämpliga platser för att bygga nya våtmarker i västra Nyland. Resultatet publiceras i en karta som görs tillgänglig för alla. Under våren och sommaren 2023 kartläggs våtmarker i västra Nyland i samarbete med studerande vid utbildningen Sustainable Coastal Management.

För att lyckas med detta behövs hjälp av alla som kan delge information om våtmarker i västra Nyland. Du kan hjälpa till genom att svara på vår interaktiva enkät där du kan lägga in information om din våtmark. Enkäten är öppen till sista juni.

Mera information och länken till enkäten hittas via projektets webbsida. 

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, lektor Stefan Heinänen, stefan.heinanen@novia.fi