Ella von Weissenberg disputerar i marinbiologi

15.5.2024
Systemomställning för att bygga resiliens Forskning
Ella von Weissenberg dissputation 2024

Ella von Weissenberg har under sin tid som doktorand vid Helsingfors universitet deltagit i forskningsprojekt vid Yrkeshögskolan Novia och handletts av docent Jonna Engström-Öst 

FM Ella von Weissenberg disputerar 17.5.2024 kl. 13 vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Reproduction, oxidative stress biomarkers and fatty acid profiles reveal salinity- and warming-induced forcing on marine zooplankton". 

Opponent är professor Lidia Yebra, Instituto Español de Oceanografia CSIC, och kustos är professor Marie Nordström. 

Disputationen äger rum vid Helsingfors universitet, huvudbyggnaden, rum Karolina Eskelin på Unionsgatan 34. Disputationen kan också följas via livestream på Helsingfors universitets webbplats.  

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig i Helda