Det nordiska jordbrukets framtider: visioner för hållbara livsmedelssystem

1.2.2023
Raseborg Agrolog (YH) Systemomställning för att bygga resiliens Evenemang Forskning
malin k QltogcR Mzc unsplash

Projektet Lantbruk 2.0 ordnar sitt slutseminarium Det nordiska jordbrukets framtider: visioner för hållbara livsmedelssystem 1.2.2023 kl. 10-15 vid Novias campus i Raseborg, Raseborgsvägen 9 (klassrum B273). Under seminariet hålls föreläsningar om hur man tillämpar framtidsforskning på bioekonomi, och om olika scenarier och visioner för framtidens hållbara livsmedelssystem. På eftermiddagen ordnas en engelskspråkig workshop om skogsjordbruk (eng. agroforestry). Det är möjligt att delta i förmiddagens föreläsningar på distans. Kaffe med tilltugg serveras under eftermiddagen. 

Vi pratar om framtider i pluralis, som man gör inom framtidsforskning, för att undvika en deterministisk bild om endast en möjlig framtid.  

Anmälning till seminariet görs via följande länk senast 30.1.2023: https://novia.mira.se/Events/184/Apply  

Program den 1.2 kl.10-15

  • Välkomsthälsning, Ulrika Dahlberg, projektledare för Lantbruk 2.0, Yrkeshögskolan Novia 
  • Att forska i framtider, jordbruk och bioekonomi, Hazel Salminen, FM (geografi),  Sällskapet för framtidsstudier i Finland r.f. 
  • Visioner och scenarier för hållbara livsmedelssystem, Johan Karlsson, postdoktor, Sveriges lantbruksuniversitet 

Kl. 13-15 

  • Successional Agroforestry Workshop, Joshua Finch, projektledare för Lill-Nägels agroforestry pilotprojekt - LillNAP, Yrkeshögskolan Novia 
  • Sammanfattning av dagen, Marianne Fred, forskningsledare & Ulrika Dahlberg, projektledare, Yrkeshögskolan Novia 

Gästföreläsare Johan Karlsson är postdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hans forskning fokuserar på hållbar matproduktion och markanvändning i ett systemperspektiv, med ett speciellt fokus på djurens roll i livsmedelssystemet. 

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Henrik Nysténs testamentsfond. Verksamhetstiden är 1.4.2020 – 31.3.2023. 

Mer information om projektet: https://www.novia.fi/lantbruk-2-0    

För mer information om seminariet kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Ulrika Dahlberg, ulrika.dahlberg@novia.fi