Vår verksamhet

  • Cirkulär ekonomi, grön och digital omställning är nyckelord för oss. 
  • Vi hjälper företag och organisationer digitalisera verksamheten. 
  • Vi jobbar med innovationsprocesser för den privata och offentliga sektorn. 
  • Företags internationalisering.
  • Samarbete mellan företag och studerande.

 

jason goodman 6awfTPLGaCE unsplash
Kontakta forskningsledaren
Hanna Guseff_kontakt

Hanna Guseff

Lektor i företagsekonomi, Forskningsledare

Vi är experter på cirkulär affärsverksamhet, nya affärsmodeller, digtal försälning och innovativa processer mellan företagsbranchen och offentliga sektorn. Många av våra projekt utförs tillsammans med företag. Kompetenscenter för cirkulär ekonomi 

Upprättandet av det nationella kompetenscentret för cirkulär ekonomi är ett gemensamt utvecklingsprojekt för tre finska yrkeshögskolor. Projektet genomförs av yrkeshögskolorna Haaga-Helia, JAMK och Novia. 

Tillsammans mot det nya normala - digitalt

"Tillsammans mot det nya normala - digitalt" är ett projekt med målet att höja den digitala kompetensen hos företagare och anställda med kunskaper i svenska, som jobbar i skärgårdens mikroföretag i Egentliga Finland. Målet är att stöda företagen och anställda så att deras digitala kompetens stiger och öka möjligheterna till samarbete för att skapa mer kundinriktade lösningar i en digital omgivning. Man vill i projektet även stärka företagarnas och de anställdas förmåga att hantera osäkerhet, genom att erbjuda deltagarna metoder och verktyg för detta. Planen är att via behovskartläggning och verkstäder samt smågruppsarbete stöda 30 personer som är företagare eller anställda med kunskaper i svenska som fungerar i mikroföretag i Egentliga Finlands skärgård. Via projektet stärks företagens konkurrenskraft via digital utveckling och ökat samarbete, vilket i sin tur skapar tillväxt, ökar skärgårdens livskraft och stärker regionens strategiska mål. Projektet når via offentliga evenemang, en öppen digital plattform och förankring av resultaten även ut till företag, kommuner, företagarföreningar och intressenter i skärgårdsregionen, regionen samt nationellt och nordiskt.

Drivhuset Novia hjälper dig som är intresserad av att utveckla din affärsidé från idé till verklighet!

Yrkeshögskolan Novia är medlem av svenska Drivhuset sedan 2018. Drivhusets grundidé är att främja entreprenörskap i samhället genom att stöda studerande i att ta fram och vidareutveckla affärsidéer. Utvecklandet av idéer sker på ett kundbaserat sätt med hjälp av olika verktyg, som säkerställer att man hela tiden har fokus på kundens behov och kontinuerligt testar (=loopar) sina tankar gentemot målgruppen.

Drivhuset Novia erbjuder erbjuder inspiration, kunskap och kontakter. Önskar du höra mera eller vill ha vägledning, kontakta drivhuset@novia.fi.

Logo for Drivhuset Novia

 

Har du frågor om våra projekt?

Du når personalen på fornamn.efternamn@novia.fi. Du hittar hela personalens kontaktuppgifter under "kontakta oss".

Hanna Guseff

Lektor i företagsekonomi, Forskningsledare

Henriksgatan 7
20500 ÅBO

Ann Lindholm

Forskningsassistent

Henriksgatan 7
20500 ÅBO