Novias publikations- och produktionsserie är indelad i sex kategorier enligt följande struktur och innehåll:

  • Rapporter över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
  • Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
  • Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.
  • Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
  • Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren. Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.
  • Reseskildringar är material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.
  • Bloggar, poddar, vloggar och videor som handlar om ett aktuellt ämne som hänför sig till Novias verksamhet.

Serie R: Rapporter

I serie R publiceras rapporter från utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar, konferenshandlingar (sk. proceedings) och redigerade eller översatta verk.

Serie A: Artiklar 

I serien publiceras artiklar skrivna av sakkunniga i syfte att bidra till diskssionen eller kunskapsutbytet olika arbetsgemenskaper eller sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik. 

Serie L: Läromedel 

I serie L publiceras olika slags läromedel i form av t.ex. handböcker, guider, verktyg, modeller, spel och läroböcker. Ett läromedel kan ockås vara undervisningsmaterial i kombination med annat material t.ex. anvisningar för läraren.

Serie P: Produktioner

Produktioner som publiceras inom serie P innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.

Serie S: Studerandes arbeten

I serien publiceras arbeten gjorda inom ramen för studier, t.ex. artiklar och rapporter framtagna i projekt i samarbete med läraren. Examensarbeten ingår inte i denna serie, de publiceras endast i yrkeshögskolornas databas Theseus.

Serie RS: Reseskildring

I serie RS publiceras reseskildringar. 

 

 

 

Serie B: Blogg, podd och video

Bloggarna publiceras till exempel på Novias publikationssajt Novialia.