Urvalsprov 2020

Urvalsprov

Följande högre YH-utbildning ordnar urvalsprov:

  • utbildning i musikpedagogik, 25-29.5.2020

 

Högre YH-utbildningen inom social- och hälsovård ordnar inte urvalsprov. Studerande antas på basen av dokument som laddats upp i ansökan (förhandsuppgift).

 

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Varje sökandes situation bedöms separat.

Anhållan lämnas in till Yrkeshögskolan Novia senast 8.4.2020 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.