Urvalsprov 2020

Urvalsprov i separat ansökan II

 

Separat ansökan II hålls under tiden 15-31.7.2020 kl. 15.00. Ansökan görs i studieinfo.fi.

Musikpedagog (högre YH) deltar i ansökan. Utbildningen har en förhandsuppgift och ordnar urvalsprov 6-12.8.2020.

Förhandsuppgift till utbildningen består av:

1. Att läsa en artikel som tar upp temat "Musikutbildning i förändring". Artikeln fungerar som underlag vid urvalsprovets diskussionstillfälle. Artikeln finner du via denna länk.

2. En skriftlig plan som beskriver ditt examensarbete och vad du gjort tidigare inom ditt valda område (1-2 A4-ark). Din plan är inte nödvändigtvis den slutliga planen. Planen laddas upp i ansökningsblanketten senast 31.7.2020 kl. 15.00.

Den som är behörig att delta i urvalsprovet kommer att få en inbjudan från och med 4.8.2020 till den e-post som uppgavs i ansökan. Information om urvalsprovet finns här.

 

 

Urvalsprov

Följande högre YH-utbildning ordnar urvalsprov:

  • Musikpedagog (högre YH), 28-29.5.2020.
    • Förhandsuppgift till utbildningen består av:

    • 1. Att läsa en artikel som tar upp temat "Musikutbildning i förändring". Artikeln fungerar som underlag vid urvalsprovets diskussionstillfälle. Artikeln finner du via denna länk.

    • 2. En skriftlig plan som beskriver ditt examensarbete och vad du gjort tidigare inom ditt valda område (1-2 A4-ark). Din plan är inte nödvändigtvis den slutliga planen. Planen laddas upp i ansökningsblanketten senast 8.4.2020.

Den som är behörig att delta i urvalsprovet kommer att få en inbjudan till den e-post som uppgavs i ansökan. Information om urvalsprovet finns här

 

Högre YH-utbildningen inom social- och hälsovård ordnar inte urvalsprov. Studerande antas på basen av dokument som laddats upp i ansökan (förhandsuppgift).

 

Individuella arrangemang

Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. tilläggstid, assistent, tekniska hjälpmedel, lugnt provutrymme, separat datorskärm eller andra specialarrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skadans eller sjukdomens karaktär. Varje sökandes situation bedöms separat.

Anhållan lämnas in till Yrkeshögskolan Novia senast 8.4.2020 kl. 15.00. Till anhållan ska du bifoga en kopia av intyget eller utlåtandet (t.ex. läkarintyg) som visar att du är berättigad till individuella arrangemang.