Ville Forsström och Calle Forsström, Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik

"Utbildningen har gett en bred och bra grund och har möjliggjort för oss att kunna driva och utveckla verksamheten. I arbetslivet har vi haft nytta av den fackkunskap man fick och genom praktiken en bra inblick i vad arbetslivet går ut på."

Alumnberättelse Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik