Veronica Holmström, Sjukskötare (högre YH)

"Utbildningen är bred med intressanta ämnen som var mycket relevanta för ett arbete som ledare."

Alumnberättelse Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH Sjukskötare (YH)
veronica holmstrom

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som sjuksköterska på en inre medicinsk avdelning inom Ålands hälso- och sjukvård. Jag valde att studera utveckling och ledarskap, som utbildningen då hette, för att jag ville förkovra mig och med tanke på att eventuellt jobba som ledare.

Hur förberedde studierna dig för arbete inom utveckling och ledarskap inom social- och hälsoområdet?

Utbildningen är bred med intressanta ämnen som var mycket relevanta för ett arbete som ledare.

Vilken nytta ser du idag att du hade av dina studier i utveckling och ledarskap?

Jag lärde mig massor och utvecklades enormt under studiernas gång. Även om jag inte arbetar som ledare ännu, har jobbat utomlands en del och inte hittat något intressant jobb ännu, så har jag mycket nytta av de kunskaper jag lärde mig och använder en hel del i det dagliga arbetet.

Kan du rekommendera utbildningen?

Jag kan verkligen rekommendera utbildningen. Upplägget som flerformsundervisning passade mig väldigt bra och gjorde att jag samtidigt med studierna kunde arbeta vid sidan om.

Var ser du dig själv efter fem år?

Om fem år hoppas jag arbeta som ledare och få vara med och utveckla sjukvården.