Sisko Lipponen, socionom (högre YH)

"Jag har fått en bredare förståelse för ledarskapet inom social- och hälsovård. Utbildningen gav en bra koppling mellan teori och det vardagliga arbetet."

Alumnberättelse Socionom (YH) Utbildning inom social- och hälsovård, högre YH
sisko lipponen

Vilken är din bakgrund?

Jag utbildade mig till handledare för utvecklingsstörda 1994 och till socionom (YH) 2005. Under tiden har jag arbetat inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen både i Sverige och Finland.

Vad arbetar du nu med?

 Jag jobbar som projektkoordinator för ett delprojekt som heter Turun Party inom projektet Bättre arbets- och funktionsförmåga. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden, Social- och hälsovårdsministeriet samt Åbo stad, som också är min arbetsgivare. Vår mångprofessionella delprojektgrupp består av åtta personer. Utöver att fungera som  koordinator är jag också gruppchef.

Hur förberedde studierna dig för ett arbete inom utveckling och ledarskap?

När jag inledde mina studier hade jag ca 20 års arbetslivserfarenhet inom social- och hälsoområdet Jag tillhör den typen av människor som är nyfikna och vill lära sig nya saker. Jag ville ha mera verktyg och arbetsinstrument för att kunna utveckla mig i arbetslivet både yrkesmässigt men också som människa. I dagens arbetsliv sker förändringar väldigt snabbt och så ändrade mina arbetsuppgifter också. Det var bra att jag hade inlett studierna och fick teoretiskt stöd till det vardagliga arbetet och min nuvarande arbetsroll.

Vilken nytta ser du idag att du hade av dina studier? Kan du rekommendera utbildningen?

Utbildningen har medfört flera olika synvinklar på det här ämnet. Jag har fått en bredare förståelse för ledarskapet inom social- och hälsovård. Utbildningen gav en bra koppling mellan teori och det vardagliga arbetet och därför kan jag rekommendera utbildningen.

Var ser du dig själv efter fem år?

Jag hoppas att jag har liknande arbetsuppgifter, men det kanske viktigaste för mig är att min yrkesmässiga erfarenhet och kompetens ger nytta i arbetslivet enligt tanken "rätt person på rätt plats".