Mats Wikström, Skogsbruksingenjör (YH)

"Utbildningen var väldigt bred och det är lätt att specialisera sig vidare. Jag jobbar idag inom det kommunala men har tidigare jobbat som företagare vilket också den här utbildningen gav en stadig grund för."

Alumnberättelse Skogsbruksingenjör (YH)